Üks kask meil kasvab õues...
Suure-Jaani Gümaasiumi kaseveeb

05 märts 2006

Kuidas mõõta puu kõrgust?


Puu kõrguse määramine tasapeegli abil.

Vahendid: tasapeegel (ca 20 * 20 cm) ja mõõdulint

Töö käik: Asetada puust teatud kaugusele peegel ja siis üks õpilane seisab sellises kohas, et peeglist oleks näha puu latv (vaata joonist).
Kaasõpilased mõõdavad lõikude a, b, c pikkused (c- vaatleja silmade kõrgus)
Kolnurkade sarnasuse põhjal: h/c =a/b, millest järeldub, et puu kõrgus on h=(a*c)/b
Mõõtmistulemused: a=12,25m; b=0,9m; c=1,79
h= 24,4m
Kolmnurkade sarnasus tuleneb valguse sirgjoonelise levimise ja valguse peegeldumisseadusest, s.t. alfa = beeta

Mõõtmised teostasid: Silve Aule, Maanus Vinni, Rainis Veskis, Kristjan Kuldvere 9.klass
õp. Rihet Aver